Tél Tamás

 

Publikációk

 

Kezdőlap

Kutatás

Könyvek

Publikációk

Oktatás

Témavezetés

Környezeti áramlások

Fizika tanári PhD képzés

Vita a NAT fizika-képéről és a tanárképzésről

Tanáraim

Önéletrajz

Interjú

Kármán Laboratórium

English version

 

 

A munkásság áttekintése a Magyar Tudományos Művek Tára szerint

 

Könyvek

Különszám

Angol nyelvű (letölthető) publikációk


Magyar nyelvű közlemények:

Szakmai folyóiratokban és kiadványokban megjelent cikkek

Jegyzet, egyetemi kiadványok

Ismeretterjesztő cikkek

Egyéb cikkek

 

 

 

Szakmai folyóiratokban és kiadványokban megjelent cikkek

 • Jánosi I., Tél T., Szabó K. G., Horváth V.,
  A környezeti áramlások fizikája.
  Fizikai Szemle 51,  6-8 (2001)

 • Tél T.,
  Kaotikus szórás,
  Magyar Tudomány 38, 425-438 (1993)

 • Muraközy Gy., Tél T.,
  A káosz: rendezetlenség, struktúra, komplexitás,
  Magyar Tudomány 38, 384-401 (1993)

 • Tél T.,
  A fraktálok termodinamikája,
  Fizikai Szemle 38, 414-8 (1988)

 • Tél T., Zrínyi M.,
  Polimerek statisztikus tulajdonságai II.: Analógia a kritikus jelenségekkel,
  Magyar Kémikusok Lapja 41, 81-3 (1986)

 • Tél T., Neumann P.,
  A káosz kialakulása disszipativ rendszerekben,
  Fizikai Szemle 35, 283-92 (1983)

 • Tél T., Liszkay L.,
  Bevezetés a struktúrák kialakulásának elméletébe: alapfogalmak, egyszerű példák,
  Fizikai Szemle 34, 404-18 (1983)

 • Tél T., Zrínyi M.,
  Bevezetés a makromolekulák fizikájába I., II.,
  Fizikai Szemle 33, 1-12, ill. 49-64 (1983)

 • Nagy K., Tél T.,
  Elektromágneses hullámok anizotróp közegekben,
  Magyar Fizikai.Folyóirat 31, 239-49 (1983)

 • Tél T.,
  Káosz kémiai reakciókban,
  in: A káosz: Véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben
  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982) pp. 271-98

 • Gnädig P., Györgyi G., Szépfalusy P., Tél T.,
  Bevezetés a káosz kialakulásának és tulajdonságainak elméletébe,
  in: A káosz: Véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben
  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982) pp. 9-270

 

Jegyzet, egyetemi kiadványok

 • Tél T.,
  Környezeti áramlások (kézirat),
  ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, Budapest, 2003

 • Tél T.,
  Időbeli és térbeli struktúrák biológiai rendszerekben,
  in: Nemlineáaris jelenségek: Struktúrák kialakulása és káosz,
  ELTE Fizikus Diákkör, Budapest, 1983, pp. 230-250

 • Tél T.,
  Klasszikus térelmélet,
  in: Bevezetés a fizika térelméleti módszereibe,
  ELTE Fizikus Diákkör, Budapest, 1981, pp. 1-21

 • Tél T.,
  Diszkrét állapottérben lezajló folyamatok,
  Kémiai reakciók stochasztikus leírása, és
  Stochasztikus modellek a biológiában,
  in: Bevezetés a véletlen folyamatok elméletébe és alkalmazásaiba,
  ELTE Fizikus Diákkör, Budapest, 1979, pp. 20-56, 190-209, és 210-39

 • Szépfalusy P., Tél T.,
  Statisztikus Fizika I.-V., egyetemi segédlet
  ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, Budapest, 1976
  A Kondor Imre társszerzőségével kibővített, szerkesztés allatt alló kézirat
  megtalálható itt, a Teaching/Statisztikus fizika rovatban.

 • Tél T.,
  AWilson-féle renormálási csoport alkalmazása a folytonos fázisátalakulások
  elméletében
  (I., III., IV., V., VII., VIII., X., és XIV. fejezet),
  ELTE Fizikus Diákkör, Budapest, 1974

 

Ismeretterjesztő cikkek


Egyéb cikkek

 
   

 

© Tél András 2017